สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส...ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวันแม่

ด้วยการส่งภาพความประทับใจระหว่างแม่ลูก พร้อมคำบรรยายเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ


"สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก"


หรือเข้าร่วมประกวดกิจกรรม "คู่แม่ลูกหัวใจเดียวกัน"


ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดสื่อสาธารณะ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้


ท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมนิทรรศการหรือประกวดได้

ตั้งแต่วันนี้ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น

โปรดเลือกรูปภาพ

*ข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ภาพถ่าย เพื่อจัดแสดงภาพในงานนิทรรศการ "สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก" และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสทุกช่องทางของสถานีฯ


  กรุณารอซักครู่...