กำหนดการ

กำหนดการ

ไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
“แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน”

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

05.00 น.                ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งฯ

05.15 น.                นำวอร์มอัพร่างกาย โดย โค้ชเป้ง จากรายการ ข ขยับ

05.30 น.                ผอ.ไทยพีบีเอส ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน และขอบคุณองค์กรร่วมจัด

                            (สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิไทยพีบีเอส) และนักวิ่งที่เข้าร่วมงาน

05.45 น.                 ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร

06.00 น.                 ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร

07.15 น.                 เริ่มกิจกรรมบนเวที มอบของที่ระลึกให้ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งมากที่สุด และนักวิ่งชายหญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัย 10 คนแรก

08.00 น.                 เสร็จสิ้นกิจกรรมบนเวที

กลับขึ้นด้านบน