LIVE สรุปผลงานปี 2562 และแถลงทิศทางการดำเนินงานปี 2563

LIVE สรุปผลงานปี 2562
และแถลงทิศทางการดำเนินงานปี 2563

กำหนดการงานก้าวสู่ปีที่ 13 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

08.30 น. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

10.00 พิธีสงฆ์ (หน้าห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร D)

11.00 น. ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

สรุปผลงานปี 2562

แถลงทิศทางการดำเนินงานปี 2563