พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราขานุสรณ์ สะพานพุทธยอดฟ้า และ ศาลหลักเมือง