พิธีเชิญพระสุพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ