พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ