ขั้นตอนการเตรียมน้ำสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขั้นตอนการเตรียมน้ำสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ประกอบด้วย

1. พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัด ในวันที่ 6 เมษายน 2562

2. ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 8 เมษายน 2562

3. ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 เมษายน 2562

4. แห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน 2562