วันเลือกตั้ง

24 กุมภาพันธ์ 2562

00

วัน

00

ชั่วโมง

00

นาที

00

วินาที

เปิดศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562

รายการออนไลน์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 18.00 - 19.00 น.
ทุกความเคลื่อนไหว ทุกเสียงประชาชน ต้องไปไกลกว่าการเลือกตั้ง

  1. [Live] 18.00-19.00 น. #เลือกตั้ง62ส่งเสียงประชาชน (16 ม.ค. 62)

  2. [Live] 18.00-19.00 น. #เลือกตั้ง62ส่งเสียงประชาชน (15 ม.ค. 62)

  3. [Live] 18.00-19.00 น. #เลือกตั้ง62ส่งเสียงประชาชน (14 ม.ค. 62)

  4. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล (ผอ.ส.ส.ท.)

  5. คุณเทพชัย หย่อง (ที่ปรึกษานายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)

  6. ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

  7. คุณรัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์ (นักวิชาการศศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)

  8. คุณมงคล บางประภา (เลขาธิการสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

  9. 14.30 -16.30 น. พิธีเปิด ไทยพีบีเอสศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง2562

คนไทยควรรู้อะไรก่อนไปเลือกตั้ง

Next page

กลับด้านบน