ประเภทสื่อศิลป์ :

1) ภาพยนตร์สารคดี ความยาว 20 นาที ทีมละไม่เกิน 5 คน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน :

1) ประเภท เยาวชน อายุ 18-25 ปี

2) ประเภท ประชาชนทั่วไป

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้เงินสนับสนุนการผลิต และ

“ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท”

ปฏิทินกิจกรรม

เวลา กิจกรรม
15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน เปิดรับสมัคร
24 – 28 มิถุนายน สัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม Workshop
1 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วม Workshop
19 - 22 กรกฎาคม Workshop ครั้งที่ 1
13 สิงหาคม ผู้สมัครนำเสนอบทภาพยนตร์กับกรรมการ และประกาศผลทีมที่ได้รับทุนสนับสนุน
2 กันยายน ทีมที่ได้รับทุนนำเสนอความคืบหน้าการทำงาน
8 ตุลาคม ส่งภาพยนตร์ร่างแรก
22 ตุลาคม ส่งภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์
พฤศจิกายน ประกาศผล ผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลด

เอกสารรายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขการประกวด

  • 1) ผู้สมัครต้อง สมัครออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/mediaart และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : สื่อศิลป์ Thai PBS
  • 2) ผู้เข้าสมัครต้องส่ง
    • โครงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สนใจเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะผลิตเป็นภาพยนตร์สารคดี ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า กระดาษ A4
    • สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
      มาที่ E-Mail : MediaArt@Thaipbs.or.th (หัวข้อ สมัครโครงการสื่อศิลป์ปี 7 พร้อมระบุชื่อทีม)
  • 3) ผู้เข้าสมัครต้องเข้าร่วมสัมภาษณ์จากรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม Workshop

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02 790 2416-7, 082 359 9663, 094 561 9324

กลับด้านบน